Close

Giermek

We współpracy z Uniwersytetem Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy zaprojektowaliśmy, stworzyliśmy i wdrożyliśmy aplikację mobilną i serwerową GIERMEK do systemu nawigacji wewnątrzbudynkowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach projektu „Uniwersytet Równych Szans”. Aplikacja mobilna GIERMEK ułatwia poruszanie się po wybranych obiektach uczelni osobom słabowidzącym i niewidomym oraz osobom bez dysfunkcji wzroku (np. obcokrajowcom). Unikalną cechą GIERMKA jest jego wysoka funkcjonalność, dopracowana przez zespół projektantów i testerów z dysfunkcjami wzroku i niepełnosprawnością ruchową.

UKW - Logo

Aplikacja, w oparciu o bezprzewodowe urządzenia informacji wewnątrzbudynkowej (beacony), generuje stosowne komunikaty tekstowe, które w sposób automatyczny zostają zamienione na komunikaty głosowe z wykorzystaniem syntezatora mowy ( w j. polskim i angielskim) w momencie, gdy urządzenie znajdzie się w pobliżu beacona. Tym samym GIERMEK prowadzi użytkownika do miejsca docelowego wzdłuż optymalnej ścieżki wyznaczonej w danym budynku/kondygnacji. Po dokonaniu zmiany z domyślnego stanu wejściowego na wyjściowy – aplikacja kieruje użytkownika optymalną drogą do wyjścia z budynku. GERMEK posiada również tryb ewakuacyjny, który, uruchomiony przed administratora, informuje użytkowników o konieczności ewakuacji z budynku i pomaga opuścić budynek w najszybszy sposób, prowadząc najkrótszą drogą do wyjścia.

Giermek - logo aplikacji

Ponadto GIERMEK integruje się z kamerą/aparatem urządzenia mobilnego, umożliwiając użytkownikom skanowanie kodów QR i odbieranie przypisanych komunikatów.

Giermek
Giermek - nawigator
Giermek - awarie
Giermek - ustawienia
Giermek - menu glowne
Giermek - edycja budynku
Giermek - edycja nadajnika

Podobne projekty

Trzy kroki
bezpłatnej analizy

Skontaktuj się z nami i opowiedz nam o swojej firmie oraz potrzebach.

Przeprowadzimy analizę i dobierzemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Przygotujemy ofertę i przedstawimy najlepsze z możliwych rozwiązań.

Napisz do nas