Close

ALSystem - Solidaris

System wewnętrzny dostosowany do wewnętrznych potrzeb firmy transportowej. Składa się z wielu modułów, które pomagają pracownikom z różnych działów w codziennej pracy. Rozwijany jest na bieżąco według potrzeb użytkowników.

Akta Kierowców

Aplikacja służy do oceniania kierowców za odpowiednię jazdę, kierowcy otrzymują negatywne oceny za mandaty i szkody oraz pozytywne oceny jazdę bez mandatu oraz bez szkód. Integruje się do systemu źródłowego gdzie przechowywani są kierowcy. Sama cyklicznie wystawia oceny w zautomatyzowany sposób.

Moduł opon

System do zarządzania zużyciem opon dla pojazdów oraz magazyn opon dla ciągników siodłowych, naczep oraz cystern. Przechowywania jest historyzacja wszystkich opon.

Dispo Plan

Aplikacja służy do planowania tras dla zleceń poprzez logistyków. Pozwala na przypisywanie ładunków dla kierowców w poszczególnych trasach danego dnia lub tygodnia.

Podobne projekty

Trzy kroki
bezpłatnej analizy

Skontaktuj się z nami i opowiedz nam o swojej firmie oraz potrzebach.

Przeprowadzimy analizę i dobierzemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Przygotujemy ofertę i przedstawimy najlepsze z możliwych rozwiązań.

Napisz do nas